Type Here to Get Search Results !

Mahonnathuda Ne Krupa Chalayya Song Lyrics | మహోన్నతుడా నీ కృప చాలయ్య Song Lyrics - Worship Song Lyrics

Mahonnathuda Ne Krupa Chalayya Song Lyrics | మహోన్నతుడా నీ కృప చాలయ్య Song Lyrics - Worship Song Lyrics

Singer Sis. Prashanthi

మహోన్నతుడా నీ కృప చాలయ్య ఎడబాయని నీ ప్రేమయే మధురం
నా దైవమా ప్రియ యేసయ్య నీవే నా గానము నీవే నా గానము ...

కడలేని కడలిలో నిరాశ నిస్పృహలో (2)
అభయము నిచ్చితివి చేయి విడువక నడిపితివి (2) || మహోన్నతుడా ||

నూతన సృష్టిగను నను మార్చెను నీ త్యాగం (2)
మలచుము ప్రతి దినము నీలోనే నా జీవనం (2) || మహోన్నతుడా ||

మహోన్నతుడా నీ కృప చాలయ్య ఎడబాయని నీ ప్రేమయే మధురం
నా దైవమా ప్రియ యేసయ్య నీవే నా గానము నీవే నా గానము ....Telugu Christian Songs Lyrics